Skip to content

Ürün Yönetimi Raporları

Üretim Bandı & Migros One Ürün Yönetimi Raporu 2022

Üretim Bandı ekibi olarak ikinci kez Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan, Ürün Yönetimi ve benzeri ürün geliştirme odaklı rollere sahip topluluk üyelerine çeşitli sorular sorduk ve cevaplarını derledik. Amacımız ilgilileri için ekosistemin işleyişine etki eden çeşitli anahtar içgörülere dair genel bir farkındalık kazandırmak. Sonuçlar her deneyim seviyesi ve alandaki ürün geliştiricileri, ekip yöneticileri ve şirket kurucuları için bilgilendirici ve güçlü oldu.

2022 Raporu’nu aşağıdaki formu doldurup inceleyebilirsiniz.


Ürün Yönetimi Raporu 2020

Raporun 2020 verisyonunu aşağıdaki linkten görüntüleyebilirsiniz.