📣 🎉 Üretim Bandı & Brick Institute Ürün Yönetimi Raporu 2023 için veri topluyoruz. RAPORLAR menüsünden katkıda bulunabilirsiniz! 📣 🎉

Ürün Yönetimi 2020 Raporu - Üretim Bandı

Ürün Yönetimi 2020 Raporu

Haziran – Temmuz aylarında Üretim Bandı & Countly iş birliğinde düzenlediğimiz Ürün Yönetimi anketine toplamda 174 katılan oldu. Bunların 133’ü kendini Ürün Yöneticisi, geri kalanları şirket ortağı olarak tanımladı.

Paylaştığımız infografikte ankete katılanların hepsinin cevaplarını derlerken bu raporda sadece aktif olarak ürün yöneticiliği yapanların cevaplarını bir araya getirdik.

Raporda ankette sorduğumuz soruların hepsini cevaplarını bulabilirsiniz. Rapor 4 bölümden oluşmaktadır:

Katılan ürün yöneticilerini tanıyalım
Şirketlerin ürün yönetimi prensipleri nelerdir?
Ürün yöneticileri neler yapıyor?
Ürün yöneticileri nasıl veri analizi yapıyor?
Amacımız bu anketi seneler içerisinde devam ettirerek zaman içerisindeki değişimi görebilmek ve sektörümüzün ürün yönetimi ihtiyaçlarını takip edebilmek. Ürün Yönetimi 2021 anketinde görüşmek üzere.

Not: Anketi mobilden görüntüleyenler grafikleri kaydırarak detaylı inceleyebilir.

Katılan ürün yöneticilerini tanıyalım
Cinsiyet
Yaş
Kaç senedir aktif olarak Ürün Yönetimi pozisyonlarında çalışıyorsun?
Ofiste mi uzaktan mı çalışıyorsun? (Covid-19 Öncesi)
Mevcut Ürün Yönetimi pozisyonun nedir?
Ürün yöneticisi olarak şu anda ne kadar maaş alıyorsun? (aylık net gelir)
Ürün Yöneticisi olmadan önceki mesleğin neydi?
Üniversitede hangi bölümü okudun?
Şirketlerin ürün yönetimi prensipleri nelerdir?
Proje ve iş takibi için hangi araçları kullanıyorsunuz?
Ürün metriklerini takip etmek, kullanıcı davranışlarını yorumlamak için hangi araçları kullanıyorsunuz?
Cross-functional ürün ekiplerinde çalışıyor musun?
Ürün yöneticileri kime raporluyor?
Ürününün iş modeli/alanı nedir?
Üzerine çalıştığın ürünün müşterisi kimdir?
Şirketinde toplamda kaç kişi çalışıyor?
Şirketinde toplamda kaç yazılımcı çalışıyor?
Şirketinde senin dışında kaç ürün yöneticisi var?
Ürün ve teknoloji ekibinde hangi roller mevcut?
Şirketinin stratejisine ne kadar hakimsin? (1 – En Az, 5 – En Çok)
Şirketin ürün stratejisine katkıda bulunduğunu hissediyor musun? (1 – En Az, 5 – En Çok)
Yol haritanız ne kadar belli?
Kullanıcıya ne sıklıkta yeni özellik sunuyorsunuz?
Ürün Yöneticisi olarak neler yapıyorsun?
Kendini hangi takıma daha yakın hissediyorsun?
Hangi ürün/özellik üzerine çalışacağınız konusunda ne kadar özgürlüğün var? (1 – En Az, 5 – En Çok)
Son 1 ay içerisinde aşağıdakilerden hangilerini yaptın?
Ürün yönetimi konusunda en kuvvetli yönün?
Ürün yönetimi konusunda en zayıf yönün?
Programlama/kodlama bilgin var mı? (1 – En Az, 5 – En Çok)
Tasarım yapabiliyor musun? (1 – En Az, 5 – En Çok)
Ürün yönetimi konusunda sertifika ve/veya eğitim aldın mı?
Veri analizini nasıl yapıyorsun?
Aşağıdaki veri türlerinden hangileri ile sıklıkla çalışıyorsun?
Hangi metrikleri sık (haftalık) takip ediyorsunuz?
Veri analizini daha iyi yapmanızı engelleyen şeyler nelerdir?
Müşterinin ürün kullanımına ne kadar hakimsin? (1 – En Az, 5 – En Çok)
Mevcut veri analiz aracından ne kadar memnunsun? (1 – En Az, 5 – En Çok)