📣 🎉 Üretim Bandı & Brick Institute Ürün Yönetimi Raporu 2023 için veri topluyoruz. RAPORLAR menüsünden katkıda bulunabilirsiniz! 📣 🎉

Bağlantı Kopyalandı!

Bölüm Notları: Birkan İçaçan ile başarılı ürün yöneticisi olmak

Bu bölümün notları Ezgi Samut tarafından hazırlanmıştır. Bölümü buradan dinleyebilirsiniz.


TANIYALIM

Birkan İçaçan kimdir? Kronolojik olarak çalıştığı pozisyonlar:

 • Google Ads (Adwords) : Kampanya bütçelerinden maksimum faydayı sağlayabilecek hesap optimizasyonlarında sorumlu
 • Google, şirket çözümlerinin entegrasyonu (SAP, Salesforce gibi)
 • Google Docs, Sheet, Slides PM (Şu anda)

İYİ PM NEDİR, KİMDİR?

PM bir şeyi oldurmak için ne gerekiyorsa yapan insandır. İyi PM, çözülmeye değecek olan problemleri tespit eden kişidir. Fakat burada probleme her zaman sorun ya da engel gibi yaklaşmak doğru değil. Fırsatlar da bunun parçası. Yani bizim çözülmeye değecek diye nitelendirdiğimiz durum iki şekilde karşımıza çıkabilir:

 • Hedefe ulaşmamızı engelleyen bir sorun
 • Hedefe yaklaşmamızı sağlayan fırsatlar

HEDEFLER NASIL BELİRLENİR?

Hedeflerin belirlenmesini PM organize eder. Ama şirket organizasyonunun hacmine de bağlıdır bu durum. Eğer çok geniş ölçekte bir organizasyondan bahsediyorsak farklı düzeyde PM’ler olabilir. Junior, Mid, Senior. Bu PM’ler sorumlu olduğu ürünün hedeflerini belirleyebilir. Şirket stratejisine direkt olarak bir etkileri düzeylerine göre olmasa bile bu durumu üst yönetime elindeki datalarla besleyerek anlatabilir belirleyici rol üstlenebilir. Fırsat/problemin büyüklüğü hedefin belirlenmesinde önem teşkil eder. Burada önemli olan konu hedefi ölçülebilir tutmaktır. Bir hedefin ölçülebilir olması için de o hedef için gerekli key result belirlenmeli ve gerçekleştirmek için her bir kalem projelendirilmeli.

HEDEFE GİDEN BİR FIRSATIN/PROBLEMİN BÜYÜKLÜĞÜ NASIL BELİRLENİR?

Bir fırsatın problemin büyüklüğü net bir şekilde ortaya koyan mükemmel bir data yok. Her ne kadar kullanıcı araştırması, anket, focus grup çalışmaları yapsan da ortaya çıkan şey sadece en doğru sonuca yaklaşmaya çalışan bir tahmin. Fakat datalara dayanan bir tahmin.

BELİRSİZLİĞİ KIRMAK İÇİN NELER YAPABİLİRİZ?

Burada PM elindeki kaynakları iyi kullanmak zorundadır. Mevcut bir ürün varsa:

 • Kullanıcı alışkanlıklarını gösteren datalara bakıp analiz yapmalı.
 • Daha büyük konular var ise kullanıcı mülakatları yapılabilir. Belli soruların yönlendirmesi ile büyük bir kullanıcı grubu ile büyük problemleri aksiyon alınabilir küçük parçalara bölmeye çalışılabilir.

BİR HEDEFE NASIL ROI (Return on Investment) GÖZÜ İLE BAKILIR?

Bu konuda North Star Metric olarak adlandırılan bir kavram vardır. Bu proje, bizi kuzey yıldızında amaçladığımız metriğe götürecek mi? Örneğin Youtube’un izlenme dakikası NSM’tir. ROI analizini nasıl yaparsın:

 • Tahmin.
 • Toplam masraf kalemini de dahil ederek önceliklendirme yapıyorsun.
 • Kompleks denklemler hedefi belirlemede durumu zorlaştırır. Ama çok basit tuttuğunda da benzer etki alanına sahip fikirler oluyor. Bunu da bu soruları ikili ikili birbirine kırdırmaya çalışarak sorarak kazanan ürünü belirliyorsun.
 • MVP’yi kullanıcıların belli kısmına açarak da data toplayabilirsin.

PM ÇÖZÜME NE KADAR DAHİL OLMALI?

PM iletişim yeteneği, insanları ikna etme, prensiplerini insanlara aktarma konusunda başarılı olmalı. Tasarım ve mühendislik ekiplerine ürünün prensiplerini belirleyip iyi aktarmalı.

Prensipleri ekip olarak belirleyince zaten her şey çok kolay oluyor. Tasarımcı bu prensiplerin listesini check ederek geliyor. Developer bir sorun karşısında bu prensipler çerçevesinde çözüm aramaya ve çözüm seçmeye başlıyor. Yani her şey takım içinde gizli bir anlaşma var gibi işliyor.

Bu prensipler organizasyonun her kademesinde belirlenen bir şey. Bu prensipler aslında müşteriye sunulan değerin özellikleri. Müşterilerle konuşmak kullanıcı beklentilerinin prensip haline dönüşmesini sağlıyor. Bu minvalde yan ekiplerle konuşulabilir. Sektörü analiz edebilme, rakipleri analiz edebilme de prensiplerin belirlenmesinde önemli bir konu.

Retrospektif toplantıları bu prensiplerin kabul görmesinde ve uygulanabilirliğinin artmasında çok önemlidir. Özellikle PM bu toplantıları yeni başlandığında yapmaya başlarsa daha etkili olur. Bu toplantılar ne yapıyoruz ama yapmamalıyız, ne yapıyoruz ve yapmaya devam etmeliyiz, ne yapmıyoruz ama yapacağız çerçevesinde gerçekleşen toplantılardır. (Start, Stop, Continue yöntemi)

HAYIR DEMEK

İyi bir PM takım içinde/üst yönetimden gelen, müşteriden gelen hedefi şaşırtacak ve süreci sekteye uğratacak isteklere hayır diyebilmeli. Ama bunu da datalara dayandırıp karşı tarafa iyi aktarmalı ki karşı tarafın bu hamlenin sonuçlarını özümseyerek o “hayır”ın gerçekten hayırlı olacağına inanması gerekiyor.

PM İLETİŞİM GÜCÜNÜ NASIL ARTIRABİLİR?

 • Empati ile tecrübe etmek
 • Üniversite zamanında ders dışı etkinliklere katılmak

ÜRÜN MÜDÜRLÜĞÜ NASIL ÖĞRENİLİR

 • Yaparak öğrenmek, Ben bu ürünün PM’i olsam ne yapardım? Şeklinde düşünerek:
  • Siz kullandığınız ürünün PM’isin, başarı metrikleri ne olurdu?
  • Ne özellik yaparsın? Başarı metriklerini iyileştirecek bir özellik mi?
  • Bu özelliği yapsak sence nasıl etkisi olur?
 • Okuyarak öğrenme
 • Dinleyerek öğrenme
 • İzleyerek öğrenme
 • Sektördeki insanların kendilerini geliştirdiği kaynakları takip etmek

Burada önemli bir konu da PM’i olduğunuz ürünü belirlemedeki hassasiyet. İlginiz yoksa keyif almıyorsanız bu sizin için ızdırap olabilir.

Bültenler
Bültene hoş geldin 👋 Geçen sayıda “Özellik/ürün uyumu”na yaptığımız girişten sonra serinin ikinci bölümündeyiz: Uyumun sağlanamadığını anlamaya yönelik…...
Bültene hoş geldin 👋 Bu sayıda yine mini bir seriye başladık: “Özellik/ürün uyumu”. Hakkının üç sayı olduğunu düşündüğüm…...
Bültene hoş geldin 👋 Bu sayıda mini serimizin son bölümündeyiz: “Bilgiyi arama davranışları”nı bir sürelik noktalıyoruz. İlk sayıda…...